Odwiedziło nas: 21861 osób
,
Godzina:
Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
Kalendarz
Newsletter
Aktualności
Bezpłatne zajęcia z podstaw obsługi komputera
2015
10
21
Lokalne centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi zaprasza osoby wykluczone cyfrowo czyli: - osoby z gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych, - dzieci i młodzież uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z bezpłatnych zajęć podstaw obsługi komputera i internetu.
Ruszył nabór uzupełniający
2015
09
28
Powiat Złotoryjski ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn. "Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Złotoryi w Lokalnym Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Złotoryi ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz na stronie internetowej http://zlotasiec2.powiat-zlotoryja.pl Formularze zgłoszeniowe można składać od 28 września 2015 r. do 9 października 2015 r. W naborze uzupełniającym przewidziano dodatkowe 30 miejsc (20 + 10 rezerwowych) do udziału w projekcie.
Ogłoszenie
2015
06
02
IZ.272.22.2015 Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”
Linki
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb ZłotoryjaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"