Odwiedziło nas: 21864 osób
,
Godzina:
Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
Aktualności
Bezpłatne zajęcia z podstaw obsługi komputera
2015
10
21
Lokalne centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi zaprasza osoby wykluczone cyfrowo czyli: - osoby z gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych, - dzieci i młodzież uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z bezpłatnych zajęć podstaw obsługi komputera i internetu.
Ruszył nabór uzupełniający
2015
09
28
Powiat Złotoryjski ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn. "Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Złotoryi w Lokalnym Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Złotoryi ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz na stronie internetowej http://zlotasiec2.powiat-zlotoryja.pl Formularze zgłoszeniowe można składać od 28 września 2015 r. do 9 października 2015 r. W naborze uzupełniającym przewidziano dodatkowe 30 miejsc (20 + 10 rezerwowych) do udziału w projekcie.
Ogłoszenie
2015
06
02
IZ.272.22.2015 Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”
IZ.272.19.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015
05
13
Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem był „Wydruk i dostawa podręczników – skryptów na potrzeby Lokalnego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi w ramach projektu pn. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 08.05.2015 r. wpłynęło dwanaście ofert od następujących Wykonawców:
Zapytanie ofertowe
2015
04
29
IZ.272.19.2015 Wydruk i dostawa podręczników - skryptów na potrzeby Lokalnego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi w ramach projektu pn. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"
Nabór do udziału w projekcie
2014
08
04
Powiat Złotoryjski ogłasza nabór do projektu pn. "Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Usługa opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej sieci radiowej Powiatu Złotoryjskiego
2014
07
22
Usługa opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej sieci radiowej Powiatu Złotoryjskiego na potrzeby projektu pn. Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie złotoryjskim
Usługa instalacji łącza światłowodowego na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego
2014
06
24
Usługa instalacji łącza światłowodowego na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego w ramach projektu pn. Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim
Dostawa materiałów biurowych - rozstrzygnięcie
2014
04
16
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim
Zapytanie ofertowe
2014
04
16
„Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych na potrzeby projektu p.n. Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” - Rozstrzygnięte
12 »
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb ZłotoryjaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"