Odwiedziło nas: 21869 osób
,
Godzina:
Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
Aktualności
Bezpłatne zajęcia z podstaw obsługi komputera
2015
10
21
Lokalne centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi zaprasza osoby wykluczone cyfrowo czyli:
- osoby z gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
do skorzystania z bezpłatnych zajęć podstaw obsługi komputera i internetu.

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb ZłotoryjaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"