Odwiedziło nas: 23596 osób
,
Godzina:
Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
O projekcie
 Tytuł projektu : „Złota sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”, 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Oś Priorytetowa – 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie – 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Złotoryjski.


Całkowity koszt realizacji projektu wynosi
3 177 444, 00 PLN,
w tym:

 

Środki europejskie - 2 700 827,40 PLN 

Budżet państwa - 476 616,60 PLN

 

 

   Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wraz z możliwością  nieodpłatnego użytkowania sprzętu komputerowego dla mieszkańców Powiatu Złotoryjskiego, którzy ze względu na niepełnosprawność nie są w stanie zapewnić sobie sprzętu i usług niezbędnych do korzystania z zasobów Internetu we własnym zakresie. 
   W ramach projektu uczestnicy odbędą szkolenia m.in. z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz otrzymają materiały szkoleniowe, a także stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

 

- Uprawnieni do udziału w projekcie są:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (ZUS, KRUS) lub z orzeczeniem równoważnym,
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (ZUS, KRUS) lub z orzeczeniem równoważnym.

 

 Okres realizacji projektu : 01.01.2013r. - 31.12.2015r.

 

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb ZłotoryjaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"