Odwiedziło nas: 23595 osób
,
Godzina:
Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.
Aktualności
Ruszył nabór uzupełniający
2015
09
28
Powiat Złotoryjski ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn. "Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim". Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Złotoryi w Lokalnym Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Złotoryi ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz na stronie internetowej http://zlotasiec2.powiat-zlotoryja.pl
Formularze zgłoszeniowe można składać od 28 września 2015 r. do 9 października 2015 r.
W naborze uzupełniającym przewidziano dodatkowe 30 miejsc (20 + 10 rezerwowych) do udziału w projekcie.
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb ZłotoryjaUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013”

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"